Escape game Pangarööv

Company: Escape Tartu

Contacts:

Tiigi 78 50410 Tartu ()

+372 56775405

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Olete hoiustanud uue Tartu privaatpanga seifi oma raha. Ühel hetkel otsustavad panga omanikud seda Teile tagasi mitte anda. Kuna paberi- majandus on samuti olnud vigane, siis selgub, et ametlikult Teil seda panga käest tagasi saada ei õnnestu. Ainus võimalus on Teil see sealt ise ära tuua.

Kas SINUL ja su sõpradel õnnestub raha kätte saada?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.